• Version
  • Download 23
  • File Size 1.23 MB
  • File Count 1
  • Create Date 14 กุมภาพันธ์ 2023
  • Last Updated 14 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562