• Version
  • Download 18910
  • File Size 432.64 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 กุมภาพันธ์ 2023
  • Last Updated 14 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1-0004 บ้านอัมพวัน - บ้านหนองสุวรรณ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51004/94