• Version
  • Download 9272
  • File Size 801.39 KB
  • File Count 1
  • Create Date 11 ตุลาคม 2023
  • Last Updated 4 มกราคม 2024

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) พร 51009/ว 845

แบบคำร้องขอโอน