• Version
  • Download 1199
  • File Size 45.62 KB
  • File Count 1
  • Create Date 1 กรกฎาคม 2024
  • Last Updated 2 กรกฎาคม 2024

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)