• Version
  • Download 184
  • File Size 2.54 MB
  • File Count 1
  • Create Date 11 มกราคม 2021
  • Last Updated 11 มกราคม 2021

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2563