• Version
  • Download 52
  • File Size 5.01 MB
  • File Count 1
  • Create Date 24 พฤษภาคม 2023
  • Last Updated 24 พฤษภาคม 2023

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2565