• Version
  • Download 15
  • File Size 1.67 MB
  • File Count 1
  • Create Date 20 ตุลาคม 2019
  • Last Updated 20 ตุลาคม 2019

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2560