• Version
  • Download 36
  • File Size 14.49 MB
  • File Count 1
  • Create Date 16 สิงหาคม 2022
  • Last Updated 16 สิงหาคม 2022

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ขอบเขตของงาน ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.1-0018 บ้านไผ่ย้อย - บ้านสะเลียมเหนือ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51004/516