• Version
  • Download 161
  • File Size 52 KB
  • File Count 1
  • Create Date 21 กันยายน 2020
  • Last Updated 22 กันยายน 2020

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21กันยายน 2563 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563 มีกำหนด 7 วัน