ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง พ.ศ.2560

 • (ร่าง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.1-0017 บ้านสะเลียมเหนือ – บ้านอ้อย อำเภอหนองม่วงไข่ – อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/462ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1lAAuMedwPuFdvNdkZOg0Tq9wTpB9S__j

 

 

 • โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร ถ.1-0039 สายบ้านแม่จอก – บ้านหาดผาคัน อำเภอวังชิ้น – อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/829 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1PeI4kE5_AyDYr6dy-PAKaK2AzmNNc66q

 

 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.1-0017 บ้านสะเลียมเหนือ – – บ้านอ้อย อำเภอหนองม่วงไข่ – อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/870 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1ntyuPkjfXXhW3kDjvUTrmsyUpSiC0CAz

 

 • – โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.1-0011 แยกทางหลวง 101 – บ้านแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/876 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1_mGEDcltmQk_ucSPSkRDA-OFdpgjTFph

 

 • โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรปรับผิวจราจรบดอัดลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลเตาปูน เชื่อมบ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/881 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1Cz5u8R3_TbV_2Rmb9DUDuTQLHdekqHSA

 

 • โครงการรื้อผิวทางลาดยางสาย พร ถ.1-0003 บ้านลูนิเกตุ – บ้านหนุนใต้ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/882 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1ZFC1oapx6PRMutkWqKPu27psvXmNJ4Pz

 

 • จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการถมดินลูกรังพร้อมอัดบดสายเลียบแม่น้ำยม หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/886 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1Ffa7jEOkJAVgveC2K8-jGn7amFVc6K7A

 

 

 • โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถหัวลากเทเลอร์ชานต่ำ จำนวน 1 คัน พร 51009/912 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1Tfiuf-5eI2oV1YIzzM2PYjaAGZkK70wA

 

 • จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปรับผิวจราจรบดอัดถนนสายสันหนอง – ปงแม่ยม บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/914 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1QWmMJQggHOUrztKZWFG5gGb81wJ_RCzd

 

 • จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมบดอัดถนนเลียบลำน้ำแม่หล่าย สายบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/928 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=15WdterB7WvfS238LR5y6BYwFU2RlUPfE

 

 • โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT จำนวน 6 ชุด พร 51009/933 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1tDRQVVT7m3uvwNcM5M5mj0we01EuN7ey

 

 • โครงการจ้างจัดทำเวทีกลางและระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ พร 51009/938 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1RCV6_0phEHAIRk3uq73j0LH7cMsN-Kmo

 

 • โครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง สาย พร ถ.1-0035 บ้านน้ำริน – บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/946 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1_A0aCzJswMyMAam6OQoEILeS1AfjoEtq

 

 • โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย พร ถ.1-0035 บ้านห้วยอ้อ – บ้านปากจอกตะวันตก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/948 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1yd7eQeM2kAX7UaBqK-bVW3YFu5nc0L82

 

 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.1-0010 บ้านไผ่โทน – บ้านน้ำพุสูง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/950 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1apeCEqi5s2KdMAGikUslJxYU7ajEaZpn

 

 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.1-0041 บ้านบงใต้ – บ้านนาเวียง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/952 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=12uKKRst4fG1_HMk98KnzpzGT9Q-AnMqQ