Webboardหมวดหมู่: ติดต่อสอบถามช่องทางการยื่นคำร้องออนไลน์เกี่ยวกับการปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินที่บริการประชาชนของ อบจ.
tittiya suksai asked 3 ปี ago

เรียน  นายก อบจ.แพร่
ขอทราบช่องทางการยื่นคำร้องขอรับบริการการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่ให้บริการประชาชน ได้แก่ ถนน สนามกีฬา สระว่ายน้ำ ฯลฯ        ว่าสามารถดำเนินการในช่องทางใดได้บ้างคะ