การจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ สนามเปตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่