คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่, สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่