นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจความอุดมสมบูรณ์ของป่า เส้นทางตั้งแต่บริเวณพระธาตุช่อแฮถึงภูพญาพ่อ

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 6 อำเภอเมือง ลงพื้นที่สำรวจความอุดมสมบูรณ์ของป่า เส้นทางตั้งแต่บริเวณพระธาตุช่อแฮถึงภูพญาพ่อ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาป่าไม้เพื่อการท่องเที่ยวและเศษรฐกิจของจังหวัดแพร่ ในการวางแผนปรับภูมิทัศน์เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดแพร่