นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยยอย โครงการสร้างฝายดินซีเมนต์ บริเวณดอยผี ละจุดบ้านหนองเสี้ยว

5 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายประสพ สีนุย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามการผันน้ำ จากอ่างเก็บน้ำห้วยยอย บ้านทุ่งแค้ว หมู่ 2 มายังสระเก็บน้ำ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ และติดตามโครงการสร้างฝายดินซีเมนต์ บริเวณดอยผี ต.ห้วยหม้าย และจุดบ้านหนองเสี้ยว ต.หัวเมือง อ.สอง