นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านไผ่ย้อยหลังจากได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นายโชคชัย พันสิริวรรณ รองประธานสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านไผ่ย้อย หลังจากได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ในเบื้องต้น นางพิสมัย พันธุ์ลาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้รายงานความเสียหายเบื้องต้นให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทราบ และหลังจากนี้ กองช่างจะเข้าประเมินความเสียหายและดำเนินการซ่อมแซมต่อไป