ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 พร 51002/210

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 พร 51002/210

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ https://bit.ly/2YmzqGU