นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับรางวัลประเภทสุดยอดผู้นำท้องถิ่น โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

              วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ. ปทุมธานี นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับรางวัลประเภทสุดยอดผู้นำท้องถิ่น โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน “พลังท้องถิ่น ขับเคลื่อนการเมือง เศรษฐกิจ สังคม” รางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย