ประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน