วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จากสภากาชาดไทย ลอตแรกทยอยฉีดกลุ่มเป้าหมาย 560 คนของจังหวัดแพร่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นายพิภพ ถานะวุฒิพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนด จำนวน 560 คน พร้อมให้กำลังใจเเก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางจังหวัดแพร่ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ และอาคารทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซึ่งในรอบแรกนี้สภากาชาดไทยจัดสรรวัคซีนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 1,120 โดส (สำหรับ 560 คน) โดยมีกำหนดฉีดเข็ม 2 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564