องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุ ร่วมกับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ ผู้อำนวยการกองคลัง บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุ ร่วมกับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้ง 3 โรงเรียน ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่