องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ อำเภอร้องกวาง จัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตำบลร้องกวาง และตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ อำเภอร้องกวาง จัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตำบลร้องกวาง และตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมอำเภอร้องกวาง