องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน และโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ณ เทศบาลตำบลเวียงต้า หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน และโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายบุญโชติ ยานสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 2 อำเภอลอง และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการฯ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ เทศบาลตำบลเวียงต้า หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่