องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการน้ำตกแม่แคม น้ำตกนาคูหา ถ้ำผาสิงห์ ท้องที่ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการน้ำตกแม่แคม น้ำตกนาคูหา ถ้ำผาสิงห์ ท้องที่ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ซึ่งตามที่กรมป่าไม้ได้อนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการน้ำตกแม่แคม น้ำตกนาคูหา ถ้ำผาสิงห์ ท้องที่ตำบลสวนเขื่อน เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุม ดูแลและรักษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงการอนุรักษ์ คุ้มครองการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนในท้องที่จังหวัดแพร่ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่จริงเพื่อวางแผนพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเน้นมิติการใช้ธรรมชาติบำบัดโดยทุกคนทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทำให้ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่กับป่าอย่างั่งยืน ครบทั้งสามด้าน คือ เศรษฐกิจดีขึ้น สังคมน่าอยู่ และสิ่งแวดล้อมมีการฟื้นฟูในตัวเอง