องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชุมประชาคมฯ อ.หนองม่วงไข่ และ อ.ลอง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการสร้างฝายชั่วคราวแกนดินซ๊เมนต์จังหวัดแพร่ของประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่ (ประกอบด้วยตำบลหนองม่วงไข่, ตำบลวังหลวง, ตำบลทุ่งแค้ว, ตำบลหัวเมือง) และอำเภอลอง (ประกอบด้วยตำบลทุ่งแล้ง, ตำบลปากกาง, ตำบลห้วยอ้อ, ตำบลแม่ปาน)