องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Phrae Creative Culture City “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์หม้อห้อม @แพร่”

วันที่ 30 มีนาคม 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายจักริน เป็นบุญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Phrae Creative Culture City “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์หม้อห้อม @แพร่” ณ บ้านวงศ์บุรี (คุ้มวงศ์บุรี) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่