องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายจักริน เป็นบุญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดแพร่