องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาทถ้วน ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อใช้ในโครงการจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ไม้สัก (ชั่วคราว) สถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ จังหวัดแพร่ (ดรงเรียนป่าไม้แพร่เดิม) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567