องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 7 กรกฏาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่