องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหาร อบจ.แพร่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “เมืองระแหงวิชาการ 2567” โดยจัดระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2567 ณ เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก