โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2566 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และศึกษาดูงานวันที่ 6 – 7 กันยายน 2566 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยเป็นไปตามนโยบายและแผนป้องกันที่กำหนดไว้