ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารสส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้ง 3 โรงเรียน เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่