ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


1201 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.1-0018 บ้านไผ่ย้อย-บ้านสะเลียมเหนือ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขนาดกว้าง 6-7 เมตร ยาว 2,600เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,250 ตารางเมตร
วันที่ประกาศ : 2022-02-07
ดูประกาศ..
1202 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำยมบ้านน้ำโค้ง ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศ : 2022-02-07
ดูประกาศ..
1203 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถเทลเลอร์ชนิดหางปลา หมายเลขทะเบียน 81-4287 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-02-07
ดูประกาศ..
1204 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิสาหกิจชุมชน สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2022-02-07
ดูประกาศ..
1205 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1-0015 บ้านดอนมูล-บ้านน้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขนาดกว้าง 5.50เมตร ยาว 3,340 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,370 ตารางเมตร
วันที่ประกาศ : 2022-02-07
ดูประกาศ..
1206 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.1-0018 บ้านไผ่ย้อย-บ้านสะเลียมเหนือ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขนาดกว้าง 6-7 เมตร ยาว 2,600เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,250 ตารางเมตร
วันที่ประกาศ : 2022-02-07
ดูประกาศ..
1207 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำยมบ้านน้ำโค้ง ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศ : 2022-02-07
ดูประกาศ..
1208 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถเทลเลอร์ชนิดหางปลา หมายเลขทะเบียน 81-4287 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-02-07
ดูประกาศ..
1209 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิสาหกิจชุมชน สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2022-02-07
ดูประกาศ..
1210 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1-0015 บ้านดอนมูล-บ้านน้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขนาดกว้าง 5.50เมตร ยาว 3,340 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,370 ตารางเมตร
วันที่ประกาศ : 2022-02-07
ดูประกาศ..