ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


241 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถเทลเลอร์ชนิดหางปลา หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-04
ดูประกาศ..
242 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในภารกิจส่วนกลางของกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-04
ดูประกาศ..
243 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๒๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-04
ดูประกาศ..
244 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-04
ดูประกาศ..
245 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-04
ดูประกาศ..
246 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อใบเสร็จรับเงิน กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-04
ดูประกาศ..
247 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการจัดทำแผนกั้นเพื่อความปลอดภัยของสนามยิงธนู องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-04
ดูประกาศ..
248 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุกีฬา สำหรับใช้ในสระว่ายน้ำ 50 เมตรสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-04
ดูประกาศ..
249 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคารและสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-04
ดูประกาศ..
250 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-04
ดูประกาศ..