ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


251 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-06-18
ดูประกาศ..
252 ประกาศ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บริเวณกองช่าง (บ้านกอเปา) ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2021-06-18
ดูประกาศ..
253 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์อะไหล่รถขุดตักตีนตะขาบ (ชนิดแขนยาว) หมายเลขทะเบียน ตค 1747 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-06-17
ดูประกาศ..
254 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถเกรดเดอร์ จำนวน 4 คัน เพื่อสำรองไว้รอเบิก และเพื่อให้เกิดความสะดวกพร้อมใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-06-17
ดูประกาศ..
255 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 590 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายหมู่ที่ 12, หมู่ที่ 13 ตำบลหัวเมือง เชื่อมตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-06-17
ดูประกาศ..
256 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ประกวดราคาซื้อจัดหาชุดอัดสายไฮดรอลิค จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2021-06-17
ดูประกาศ..
257 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-06-16
ดูประกาศ..
258 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กก-2552 ยี่ห้อ โตโยต้า ที่ใช้ในกิจการส่วนกลางของกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-06-16
ดูประกาศ..
259 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์อะไหล่รถขุดตักตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 1345 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-06-16
ดูประกาศ..
260 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์บรรทุกกระบะเทท้าย 6 ล้อ 6 ตัน หมายเลขทะเบียน 81-0658 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-06-16
ดูประกาศ..