ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


4711 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ชนิดหลายใบพัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-09-15
ดูประกาศ..
4712 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในภารกิจส่วนกลางของกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-09-15
ดูประกาศ..
4713 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศ : 2021-09-14
ดูประกาศ..
4714 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศ : 2021-09-14
ดูประกาศ..
4715 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมหลังคาศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-09-14
ดูประกาศ..
4716 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างปรับปรุงเมนระบบไฟฟ้า และซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-09-14
ดูประกาศ..
4717 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไหล่รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0054 ยี่ห้อ ISUZU รหัสพัสดุ (002-50-0018) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-09-14
ดูประกาศ..
4718 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศ : 2021-09-14
ดูประกาศ..
4719 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมหลังคาศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-09-14
ดูประกาศ..
4720 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างปรับปรุงเมนระบบไฟฟ้า และซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-09-14
ดูประกาศ..