ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


61 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-5870 ยี่ห้อ ISUZU รหัสพัสดุ 017-59-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-09-13
ดูประกาศ..
62 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-09-12
ดูประกาศ..
63 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-09-12
ดูประกาศ..
64 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-09-12
ดูประกาศ..
65 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-09-12
ดูประกาศ..
66 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-09-12
ดูประกาศ..
67 ประกาศ : ประกาศราคากลาง
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร .ถ.1-0036 บ้านแม่ลานใต้-บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 6.00-8.00เมตร ยาว 1,975เมตร หนา 0.05เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,250 ต.ร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2022-09-09
ดูประกาศ..
68 ประกาศ : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร .ถ.1-0036 บ้านแม่ลานใต้-บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 6.00-8.00เมตร ยาว 1,975เมตร หนา 0.05เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,250 ต.ร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2022-09-09
ดูประกาศ..
69 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1624 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-09-09
ดูประกาศ..
70 ประกาศ : ประกาศราคากลาง
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร .ถ.1-0036 บ้านแม่ลานใต้-บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 6.00-8.00เมตร ยาว 1,975เมตร หนา 0.05เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,250 ต.ร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2022-09-09
ดูประกาศ..