ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 9 พฤศสจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางทิตยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นาวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 1