ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่