ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2567 – 2569)

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2567 – 2569) โดยมีท่านรองพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่