พิธีมอบทุนการศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี และเงินช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอเมือง และอำเภอหนองม่วงไข่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 38 คน และเงินช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตอำเภอเมือง และอำเภอหนองม่วงไข่ แบ่งเป็นระดับอนุบาล/ประถม จำนวนเงิน 1,000 บาท จำนวน 18 คน, ระดับมัธยมต้น จำนวนเงิน 2,000 บาท จำนวน 10 คน และระดับมัธยมปลาย/ปวช. จำนวนเงิน 2,500 บาท จำนวน 16 คน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีฯ ณ ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่