อบจ.แพร่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดสรรให้กับประชาชนบ้านสวนป่า ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ดิน เพื่อเตรียมจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยให้กับประชาชนบ้านสวนป่า หมู่ 6 ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 44 ราย ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำมี จึงดำเนินการย้ายประชาชนจากบ้านสวนป่าเดิมมาอยู่พื้นที่ป่าสวนป่าแห่งใหม่ ณ ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่