โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข: พัฒนาด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดพิธี โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข: พัฒนาด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนบ้านเหมืองค่า เข้าร่วมโครงการ ณ วัดเหมืองค่า ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยร่วมเป็นกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565