โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกอัญชัญอินทรีย์

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกอัญชัญอินทรีย์ เพื่อการแปรรูป ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดบุญเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ นายยุทธพันธ์ บันลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 4 อำเภอเมือง ร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว