ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


3571 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา ตามแบบและประมาณการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศ : 2021-09-07
ดูประกาศ..
3572 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอแอลอีดี (LED Touch Screen) พร้อมชุดขาตั้งล้อเลื่อนของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-09-06
ดูประกาศ..
3573 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟาเรดแบบไม่ต้องสัมผัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-09-03
ดูประกาศ..
3574 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-09-03
ดูประกาศ..
3575 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-09-03
ดูประกาศ..
3576 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในห้องหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-09-03
ดูประกาศ..
3577 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์อะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1577 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-09-02
ดูประกาศ..
3578 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์เก๋ง หมายเลขทะเบียน กก 2552 ยี่ห้อโตโยต้า ที่ใช้ในภารกิจส่วนกลางของกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-09-02
ดูประกาศ..
3579 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก ภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ขนาดกว้าง 4.20-5.60 เมตร ยาว 347.00เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,474 ตร.ม. ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-09-02
ดูประกาศ..
3580 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-09-02
ดูประกาศ..