ปฏิทินกิจกรรม อบจ.แพร่


มกราคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
30 ธันวาคม 2019 31 ธันวาคม 2019 1 มกราคม 2020 2 มกราคม 2020 3 มกราคม 2020 4 มกราคม 2020 5 มกราคม 2020
6 มกราคม 2020 7 มกราคม 2020 8 มกราคม 2020 9 มกราคม 2020 10 มกราคม 2020 11 มกราคม 2020 12 มกราคม 2020
13 มกราคม 2020 14 มกราคม 2020 15 มกราคม 2020 16 มกราคม 2020 17 มกราคม 2020 18 มกราคม 2020 19 มกราคม 2020
20 มกราคม 2020 21 มกราคม 2020 22 มกราคม 2020 23 มกราคม 2020 24 มกราคม 2020 25 มกราคม 2020 26 มกราคม 2020
27 มกราคม 2020 28 มกราคม 2020 29 มกราคม 2020 30 มกราคม 2020 31 มกราคม 2020 1 กุมภาพันธ์ 2020 2 กุมภาพันธ์ 2020

วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข้อมูลล่าสุด

รับสมัครคัดเลือกตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รับสมัครคัดเลือกตามโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาสำหรับศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกตามโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาสำหรับศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ทีึ่ 3 บ้านพระหลวง ตำบลพระหลวง เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/988
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ทีึ่ 3 บ้านพระหลวง ตำบลพระหลวง เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/988

สถิติผู้เข้าชม


002250
Users Today : 68
Users Yesterday : 49
This Month : 1043
This Year : 1043
Total Users : 2250
Views Today : 1802
Total views : 100400

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศงานบุคลากร

รายงานการดำเนินงาน

รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

  ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

  ยกเลิกประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

  เพจหน่วยงาน

  ที่ตั้ง อบจ.แพร่

  null

  dla.go.th

  http://www.dla.go.th

  null

  LASS

  lass

  null

  CHANGE

  Change

  null

  INFO

  Info

  null

  MANUAL

  Manual

  null

  COREPTION

  Coreption

  null

  GOV CHANNEL

  Gov Channel

  null

  QA

  QA

  null

  PHRAE

  Phrae

  null

  Knowledge

  Knowledge

  null

  LOCAL

  local

  null

  GGC

  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด